Irinas språktjenester

Vi tilbyr:

Individuell undervisning eller undervisning i grupper.

Undervisningssted i Trondheim.

Norsk læremateriell.

Kursstart umiddelbart ved behov. Konkurransedyktige priser.

Ta kontakt for nærmere informasjon.

Irinas språktjenester

Jarlsborgveien 6, 7041 Trondheim

Lærer Irina A T Fløtten

Telefon Irina 73 50 92 64 privat, 93 46 04 76 mobil
Internett http://bef.no/irinas.html
E-post

Oppdatert 10 april 2010.